Dr. Alexander Fous a Dr. Sheila Fous

Nabízíme Vám nejmodernější vybavení a pokrokové léčebné technologie podle mezinárodního standardu. Dr. Alexander Fous a Dr. Sheila Fous mají dlouholeté zkušenosti v oblasti očního lékařství a využívají mezinárodní odborné znalosti s orientací na praxi. Služby pacientům jsou pro nás velmi důležité. Soustředíme se na to, abychom s našimi pacienty jednali tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi. Tento postoj je základní princip naší práce, od něhož se odvíjí vše ostatní.

Ve středu pozornosti je člověk

Naše služby pacientům a naše filozofie zahrnuje jak rychlé objednání, tak léčbu bez čekací doby a bez časového tlaku. Vyhrazujeme si pro Vás a Vaše přání dostatek času, ošetříme Vás a poradíme Vám podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Odstraníme všechny nejasnosti a důkladně Vás poučíme o Vašem individuálním průběhu léčby. Rovněž s Vámi projednáme podrobnosti různých možností léčby.

Mezinárodní kongresy a členství

Stále narůstající vědecké poznatky jsou čím dál více rozsáhlejší. Abychom vždy měli aktuální vědecké poznatky a mohli tak našim pacientům nabídnout nejlepší služby, účastníme se pravidelně na mezinárodních kongresech, jsme členy v odborných společnostech a disponujeme technickým informačním systémem, kterým jsme každý týden informováni o nejdůležitějších novinkách.

NÖN Zeitung 2014 - Früherkennung vom Grünen Star (pdf)